Om Peaceful Being

Peaceful Being grundades våren 2016 av Lisa Isha Förander, diplomerad och initierad yoga- och meditationslärare inom Satyanandayoga med närmare 20 års erfarenhet av yoga och meditation. Lisa har undervisat yoga regelbundet under tio år. Lisa är också certifierad ayurvedisk hälsorådgivare och diplomerad mindfulnessinstruktör. Hon grundade företaget Peaceful Being för att hon längtade efter att passionerat få dela med sig av sina kunskaper inom yoga, ayurveda och mindfulness till intresserade medmänniskor.


Lisas intention är att fler ska hitta ett bättre välmående, fysiskt, mentalt, emotionellt och spirituellt bland annat med hjälp av verktyg från yogan, kostråd och dagliga rutiner från ayurvedan och med en närvaro och medvetenhet från mindfulness och meditation. Detta då hennes erfarenhet är att vanlig sjukvård inte alltid har alla lösningar

Passion, kreativitet & full potential

Lisas starka tro och förhoppning är en värld där alla lever sin dröm – sin passion, sin kreativitet, sin fulla potential. Då – först då, tror Lisa vi får en fredligare värld och vi kan skapa paradiset här på jorden genom ett fridfullt varande – Peaceful Being. Lisa driver Peaceful Being vid sidan av en anställning. Hon är samhällsvetare i grunden och har bland annat läst freds- och konfliktkunskap, mänskliga rättigheter och internationella relationer. Hon tror på ett fredligare samhälle och en fredligare värld med hjälp av att vi alla uppnår en mer fulländad hälsa bland annat med hjälp av yoga, meditation och ayurveda - som alla kan vara ett uttryck för självkärlek. ”Yoga is the need of today and the culture of tomorrow”, som Satyanandayogan uttrycker det.

Yoga – en bra livförsäkring


Yogan har förutom livsglädje och livslust, känsla av sammanhang och en känsla av att vara grundad gett och ger Lisa ökad energi, drivkraft och kreativitet, bättre sömn, meningsfull struktur på dagen, en smidig och stark kropp, ett smidigare sinne, ökad fokus och koncentration, ökad medvetenhet och närvaro, en förfinad intuition och mer genomtänkt kommunikation, samt förbättrad självkänsla och ett bättre självförtroende. En bra livförsäkring med andra ord.


Yogan har gett Lisa tillgänglighet till en massa effektiva verktyg att hantera livets upp- och nedgångar samt stress på ett mer balanserat sätt, möjlighet att blicka inåt, komma i kontakt med sitt sanna jag, villkorslös kärlek och vänskap, samt möjlighet att leva sin dröm. Hon hoppas nu att även du vill uppleva detta och att hon på ett inspirerande, lättsamt och glädjefullt sätt får dela med sig av sin kunskap och erfarenhet.