Yoga nidra & meditation

Yoga nidra bidrar till att släppa på fysiska, mentala och emotionella spänningar och är en enastående teknik för att sänka musklernas grundspänning i kroppen, lugna nervsystemet och bidra till sinnets avslappning.

Yoga nidra 18 min


Yoga nidra 24 min


Yoga nidra 28 min


Meditation i hjärtats rymd 27 min

Hjälper dig att släppa negativa känslor och vara mer närvarande i hjärtat och ditt energicenter där, anahata chakra, som är sammankopplat med villkorslös kärlek, medkänsla och empati. Ditt medvetande riktas mot ditt inre ljus och din lyskrafts oändliga räckvidd.

Antar mouna 17 min

Meditationen Antar mouna, inre stillhet/tystnad, steg 1. Meditationen hjälper dig att vara närvarande med dina fem sinnen.

Antar mouna 28 min

Antar Mouna steg 2 av 3. Meditationen Antar mouna, inre stillhet/tystnad, steg 1-2. Meditationen hjälper dig att vara närvarande med dina sinnen och bli medveten om dina tankar.

Antar mouna 38 min

Meditationen i tre steg,  hjälper dig att vara närvarande med dina sinnen, bli medveten om dina tankar och släppa de negativa tankarna.

Yogaklasser

Prova på klassisk yoga

The capsule - Kapseln

Växelandning Nadi Shodhana

Tre yogaworkshops för psykisk hälsa och mental styrka

Inspelade workshops från Zoom

Pris: 490 kr

Varje workshop är två och en halv timme lång.


Under dessa tre tillfällen får du lära dig hur du kan använda klassisk yoga (Satyanandayoga) som hjälpmedel vid psykisk ohälsa. Särskilt passande vid diagnoser som utmattningssymtom, depression och bipolär sjukdom. Vi kommer att gå igenom övningar som har lugnande, energigivande respektive balanserande inverkan på dig.


Varje workshop innehåller asanas (kroppspositioner och rörelser), pranayamas (andningsövningar), yoga nidra (djupavslappning) och meditation. Du får tillgång till inspelningarna för obegränsad framtid och kan praktisera när du vill bekvämt på vilken plats du vill.


Vid första tillfället koncentrerar vi oss på övningar som bidrar till lugn och ro, som är bra om du känner dig utmattad, stressad och uppvarvad men även passande vid hypomani, mani och psykos. Vid andra tillfället får du praktisera övningar som har energigivande, uppiggande och stimulerande effekt, som är bra vid nedstämdhet och depression. Och vid tredje tillfället går vi igenom balanserande övningar för kropp och sinne, som är bra för att bibehålla balans.


Material med övningarna vi går igenom hittar du längre ner på denna sida - Slutprojekt från yogalärarutbildningen, som du kan skriva ut och fortsätta praktisera på egen hand.


Hör av dig för att beställa dessa tre workshops!  Du får ett mejl med länkar till alla workshops.

Yogakurs tema chakra

Inspelad kurs från Zoom

Pris: 590 kr

Antal lektioner: 7 st 

Varje lektion är en och en halv timme lång


Kursen handlar om chakran (energicenter i kroppen). Varje lektion behandlar ett chakra med information och övningar där till, i syfte att väcka, öppna och rena våra chakran för att komma i bättre kontakt med oss själva - vår kropp, vårt sinne, vårt sanna jag och vår inre kraft. Chakrasystemet tar med dig till ditt största djup, där du hittar kontakten med den högre källan.


När du lärt känna chakrasystemet kan det vägleda dig för resten av livet. Det hjälper dig att navigera i relationer, uppfostra barn mer medvetet och verka i världen på ett bra sätt. Det kan ses som en stege mot frigörelse - ett sätt att systematiskt befria sig från begränsande mönster och gå mot ökad personlig frihet, chakra för chakra.


Varje lektion innehåller asanas (kroppspositioner och rörelser), pranayamas (andningsövningar) och yoga nidra (djupavslappning) och du får tillgång till kursen för obegränsad framtid.


Hör av dig för att beställa kursen. Du får ett mejl med instruktioner och länkar till alla lektioner.

Yogakurs tema prana

Inspelad kurs från Zoom

Pris: 990 kr

Antal lektioner: 16 st 

Varje lektion är 2 tim lång


Fortsättningskurs i klassisk yoga (hatha yoga) där varje lektion innehåller asanas (kroppspositioner och rörelser), pranayama (andningsövning), yoga nidra (djupavslappning) och meditation. Temat och den röda tråden är prana - vital energi, som vi observerar i övningarna, upplever i andningen och avslappningen. Du får tillgång till kursen för obegränsad framtid


Hör av dig för att beställa kursen! Observera, att lektion nummer 15 har ingen bild, endast ljud och ett par inspelningar har en mindre bild och därför är priset nedsatt från 1290 kr till 990 kr.

Yogakurs yama och niyama

Inspelad kurs från Zoom

Pris: 790 kr

Antal lektioner: 10 st 

Varje lektion är 1 tim och 45 min lång


Fortsättningskurs i klassisk yoga (hatha yoga) där varje lektion innehåller asanas (kroppspositioner och rörelser), pranayama (andningsövning), yoga nidra (djupavslappning) och i bland meditation. Temat är yama och niyama som är inre och yttre förhållningssätt.


Yamas och niyamas är två av rajayogas (yoga för sinnet) åtta steg enligt Patanjali.
• Yamas - sociala förhållningssätt med syfte att balansera vårt beteende och våra interaktioner med andra människor
• Niyamas - personliga discipliner och attityder
• Asana - en stadig och bekväm sittposition
• Pranayama - reglering och balansering av energiflödet
• Pratyahara - vända uppmärksamheten inåt
• Dharana - koncentration på ett objekt
• Dhyana - meditation (uppstår spontant efter en viss tid av Dharana)
• Samadhi - sammansmältning (uppstår spontant efter en viss tid av Dhyana)


Om våra relationer inte är harmoniska kommer det att påverka vårt sinne, och om vårt sinne inte är i balans kommer det att påverka våra relationer. Därför startar rajayoga med övningar för att utveckla och kultivera positiva kvaliteter och attityder med hjälp av yamas och niyamas.


Yamas är sociala förhållningssätt och förståelsen för hur vi kan reglera vissa beteenden i den yttre världen för att skapa positivitet och balans i våra relationer, (dealing with the world around). Yamas är även förhållningssätt som hjälper oss att bemästra de sex fienderna; kama (lust), krodha (ilska), lobha (girighet), moha (blind förälskelse), mada (högmod) och matsarya (avund).


Niyamas är personliga förhållningssätt som praktiseras för att förändra förhållningssättet till livet (dealing with yourself).  De stärker viljan och sinnet och leder mot självförverkligande, samt stärker och bevarar det vi redan uppnått av fysisk, mental och andlig hälsa, renhet och medvetenhet.


Yama och niyama sägs omprogrammera sinnet att alltid vara lyckligt. De har som syfte att balansera sinnets mindre smickrande och destruktiva tendenser, som i obalans hindrar oss från att kunna gå djupare i avslappning och meditation. Lisa kallar yamas och niyamas yogans tio budord, men de ska inte misstolkas som moraliska och religiösa regler, utan det handlar egentligen om att vi ska skapa rätt förutsättningar i den yttre och inre världen på vägen till sinnesfrid.

De fem yamas
• Ahimsa - icke-våld/aggressivitet
• Satya - sanningsenlighet
• Asteya - icke-stöld, ärlighet
• Aparigraha - icke-ägande
• Brahmacharya - använda livsenergierna konstruktivt

De fem niyamas
• Saucha - fysisk och mental renlighet
• Santosha - förnöjsamhet
• Tapas - stärkande av viljekraften
• Swadhyaya - självstudier och självkännedom
• Ishwara pranidhana - överlämnande till något högre


Du får tillgång till kursen för obegränsad framtid.


Mejla Lisa för att beställa kursen. Du får ett mejl med länkar till alla lektioner. 

Slutprojekt från yogalärarutbildningen

Intervjuer med Lisa

Livet bortom psykisk ohälsa

En annan intervju finns också som podd på Spotify. Klicka på knappen nedan för att komma dit.